EN

Fonun ana yatırım stratejisi, Türk menkul kıymetleri ve Türk menkul kıymetlerine dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Portföy Yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir ve zaman zaman bir varlık sınıfına odaklanabilir. Bu çerçevede fon portföyü sadece sabit getirili menkul kıymetlerden ve/veya faize dayalı enstrümanlardan oluşabilir.

Fon Bilgilendirme Dökümanları

Finansal Raporlar Performans Sunum Raporları
Fon Bilgisi
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Azimut Grup Sınıflandırma TL Gelir
Yönetim Ücreti 2,1%
Performans Ücreti -
Karşılaştırma Ölçütü -
Eşik Değeri 1 KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL +100 baz puan
Eşik Değeri 2 -
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan
ISIN Kodu TRYISMD00258
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı
İhbar ve Likiditasyon Alım İhbar: Cuma (değerleme günü) saat 17:00'e kadar, Satım İhbar: Salı (değerleme gününden 3 iş günü öncesi) saat 17:00'ye kadar; Alım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü, Satım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü
Risk Düzeyi (TL) 6/7
Risk Düzeyi (non TL)
Fon Performansı
Portföy Dağılımı