EN

Fonun ana yatırım stratejisi yurt dışında ve Türkiye'de yabancı para cinsinden ihraç edilen her türlü borçlanma araracı ve kira sertifikasına yatırım yaparak, getiri eğrisinin uzun vadeli kısmına yoğunlaşmayı hedefleyen yatırımcılara Amerikan Dolar'ı bazında getiri sağlamaktır. Bu kapsamda fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraçcıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.

Fon Bilgilendirme Dökümanları

Finansal Raporlar Performans Sunum Raporları
Fon Bilgisi
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Azimut Grup Sınıflandırma 5.0 Serbest (Döviz) Fon
Yönetim Ücreti 0,525%
Performans Ücreti Yok
Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değeri 1 %100 BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi’nin ilgili gün için TCMB tarafından açıklanan Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru ile çarpımı
Eşik Değeri 2 %100 BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan
ISIN Kodu
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı Haftalık
İhbar ve Likiditasyon Alım İhbar: Cuma (değerleme günü) saat 17:00'e kadar, Satım İhbar: Salı (değerleme gününden 3 iş günü öncesi) saat 17:00'ye kadar; Alım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü, Satım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü
Risk Düzeyi (TL) 4/7
Risk Düzeyi (non TL) 4/7
Fon Performansı
Portföy Dağılımı