EN

Fon'un yatırım stratejisi başta Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları olmak üzere, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak, Amerikan Dolar?ı (USD) bazında getiri sağlamayı, sermaye kazancı sağlamayı ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fon Bilgilendirme Dökümanları

Finansal Raporlar Performans Sunum Raporları
Fon Bilgisi
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Azimut Grup Sınıflandırma Özel
Yönetim Ücreti 0.26%
Performans Ücreti Yok
Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değeri 1 Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A Grubu Paylar için, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemimdeki, dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL getirisidir.
Eşik Değeri 2 ABD Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B Grubu Paylar için BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisidir
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan
ISIN Kodu TRYAZIM00283
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı Haftalık
İhbar ve Likiditasyon Alım İhbar: Cuma (değerleme günü) saat 17:00'e kadar, Satım İhbar: Salı (değerleme gününden 3 iş günü öncesi) saat 17:00'ye kadar; Alım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü, Satım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü
Risk Düzeyi (TL) 5
Risk Düzeyi (non TL) 5
Fon Performansı
Portföy Dağılımı