EN

Fonun temel yatırım stratejisi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına (Sukuk) yatırım yapmak ve bunun yanında faiz arbitrajı olanaklarından da faydalanarak Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmaktır. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur ve faiz riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı, Türk Lirası, yabancı para
ve/veya çapraz kurlarda ve faiz türevlerinde pozisyon alabilir.

Fon Bilgilendirme Dökümanları

Finansal Raporlar
Performans Sunum Raporları
Fon Bilgisi
Şemsiye Fonun Ünvanı
Azimut Grup Sınıflandırma
Yönetim Ücreti 0,3412%
Performans Ücreti Yok
Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değeri 1 BIST KYD 1 Aylik Mevduat TL Endeksi
Eşik Değeri 2
Portföy Yöneticileri Murat Salar, Abdullah Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan
ISIN Kodu TRYAZIM00465
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı
İhbar ve Likiditasyon Fon'a giriş ihbarı: Cuma (değerleme günü) saat 17:00'e kadar; Fon'dan çıkış ihbarı: Salı saat 17:00'ye kadar
Risk Düzeyi (TL) 3
Risk Düzeyi (non TL)
Fon Performansı
Portföy Dağılımı