EN

Orta derecede risk alabilen bir strateji olup dengeli bir yatırım anlayışı ile sabit getirili menkul kıymetler ve hisse senedi yatırım  fonlarına eşit ağırlıkta tutmayı hedefler.

Fon Bilgilendirme Dökümanları

Finansal Raporlar Performans Sunum Raporları
Fon Bilgisi
Şemsiye Fonun Ünvanı Serbest Şemsiye Fon
Azimut Grup Sınıflandırma Dengeli
Yönetim Ücreti 0,2625%
Performans Ücreti Getirinin kıstas değerini aşan kısmının 10%'u
Karşılaştırma Ölçütü
Eşik Değeri 1 %75 BIST-KYD DİBS 365 GÜN Endeksi + %25 BIST 100 Pay Getiri Endeksi
Eşik Değeri 2
Portföy Yöneticileri Abdullah Kunt, Engin Ertam, Kutay Ultan, Onursal Gökal
ISIN Kodu TRYAZIM00135
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı Haftalık
İhbar ve Likiditasyon Alım İhbar: Cuma (değerleme günü) 12:00'ye kadar, Satım İhbar: Salı (değerleme gününden 3 iş günü öncesi) saat 12:00'e kadar; Alım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü, Satım Takas: Talep tarihinden sonraki ilk değerleme gününü takip eden ilk iş günü
Risk Düzeyi (TL) 4/7
Risk Düzeyi (non TL)
Fon Performansı
Portföy Dağılımı